Home
Sitemap
E-mail
GETUIGENISSEN

Hierna volgt slechts een greep uit de vele getuigenissen van mensen die via de Stichting Qigong Cirkel met Qigonghealing zijn behandeld. De mensen die over hun ervaringen met de energetische qigongbehandelingen van de Stichting Qigong Cirkel aan het secretariaat en/of de Qigong healer schreven, worden om redenen van privacy slechts met voornaam of initialen vermeld. Herbert, man van 31 jaar. Diagnose: PSMA
Nu één jaar geleden, 18 januari 2006, werd er bij mij PSMA geconstateerd. PSMA betekent: Progressieve Spinale Musculaire Atrofie. Voordat ik oud zou kunnen worden, zullen door deze aandoening mijn armen en handen compleet uitvallen doordat de zenuwen doodgaan. Inmiddels had ik al enige uitval in mijn linker- en rechterhand. Van mijn linkerhand functioneerden de pink, ringvinger en middelvinger slechts voor een klein gedeelte. Ik kon de vingers niet van tafel krijgen, niet omhoog laten komen, als ik mijn hand met de handpalm omlaag op tafel liet rusten. Ook was ik heel snel moe in mijn armen en dan vooral in mijn handen.

In februari werd ik door een collega gewezen op Qigong. Hij was al meerdere keren bij Leonard geweest en volgt nu zelf Qigonglessen. Uiteindelijk heb ik op de site gekeken en ben ik er geestelijk naar toe gaan groeien, want pas begin mei durfde ik Leonard te e-mailen. Uiteindelijk ben ik 14 juni 2006 voor het eerst bij Leonard geweest.

Allereerst heeft Leonard mij uitgelegd wat medische Qigong eigenlijk inhoudt en hoe hij het in praktijk brengt. Hij zei dat hij tijdens de behandeling mijn elektromagnetische velden op verschillende afstanden van het lichaam met zijn handen zou 'scannen'. Bij deze vorm van medische Qigong wordt het lichaam niet aangeraakt. Na de intake-sessie begon Leonard mij energetisch te scannen. Eerst zittend op een stoel: ik hoefde daarbij alleen maar ontspannen door mijn buik te ademen, terwijl ik mijn tong tegen mijn gehemelte hield. Toen Leonard met energie begon te werken voelde ik dat hij Qi in mijn lijf liet stromen. Ook voelde ik mijn negatieve Qi uit mijn lichaam gaan dat als een koude deken van lucht om mijn lichaam uitstroomde. Wat ik ook voelde waren tintelingen en warmte daar waar hij met zijn handen 'scande'. Het 'derde oog', een energiepoort tussen de wenkbrauwen, voelde aan als een enorm drukkend gevoel. Leonard constateerde op het 3e wei-qi-veld van het derde oog kou en stekende trillingen. Toen Leonard bij mijn hartchakra kwam, voelde ik een soort plaat op mijn borst en merkte dat ik moeilijker door mijn buik kon ademen. Leonard zei dat ik ter hoogte van mijn hartchakra koude en trillingen had op het 2e wei-qi-veld (het emotionele veld). Tijdens de hele 'scan' had ik het gevoel alsof ik op een elektrische kookplaat stond, omdat mijn voetzolen zo ongelofelijk heet waren geworden. Ook werden mijn handen warm, voelden dik opgezet aan en gingen tintelen. Wanneer Leonard met zijn handen op verschillende afstanden van mijn lichaam cirkelvormige bewegingen maakte of daarmee heen en weer bewoog, voelde ik die bewegingen ook in mijn lijf. Zo ongelofelijk mooi, apart...gewoon geen woorden voor...ik werd er mega-enthousiast van!
Hij scande mijn buik, lever, nieren, milt en onderrug. Ter plaatse van mijn ruggenmerg was er kou en veel trillingen op het 1e veld (fysieke veld). De kou was zelfs dusdanig dat het niet alleen via zijn handen afvloeide, maar dat de kou ook even irritatie op zijn keel gaf. Voor mij was dat allemaal heel apart. Ik kon ook duidelijk de negatieve energie als koude voelen uitstromen en zien als cyanose in handen en vingers (blauwpaarsachtige verkleuring in mijn handpalmen en vingers). Ik voelde na het scannen van het achterste hartchakra continu mijn ruggenmerg, waar hij ook was met zijn handen en Qi. Na het vitaliseren leken mijn benen in beton gestort, zo stevig en zwaar leken zij in de grond verankerd. Tijdens de staande behandeling merkte ik dat ik met zijn handbewegingen meebewoog, als door een magneet aangetrokken. Ook dit was heel apart om te ervaren.

Daarna moest ik mijn zwakste arm, links, horizontaal houden naast mijn lichaam. Leonard ging deze behandelen. Hij deed dit met het projecteren van Qi via zijn vingers naar bepaalde plekken om de zenuwen te stimuleren. Mijn arm werd zwaar, tintelde en voelde aan alsof er een warme band omheen zat. Op een gegeven moment zei ik zelfs tegen Leonard: het lijkt wel of mijn arm wordt gedragen. Hij antwoordde: Dat is de werking van Qi! Ik kreeg energetische en meditatie-oefeningen als huiswerk mee. Ik moest leren denken en voelen dat ik gezond was en Qigong- en meditatieve oefeningen uitvoeren om de Qi weer vloeiend door mijn lichaam te laten stromen. Positieve gedachten helpen bij het genezingsproces. Ik vond het jammer om na de behandeling weer weg te gaan, want ik leerde er zoveel!

De reis terug naar huis, circa 140 km, was waanzinnig. Ik was niet moe, integendeel ik was vol van Qi en opgewekt... geen woorden voor! De dagen erna stonden in het teken van Qigong. Door mijn aandoening kon ik eerst niet langer dan 10 minuten mijn handen op 10 en 2 uur op het stuur houden, maar de dag na de behandeling kon ik dit al 50 minuten aan één stuk. Het werd zelfs een wedstrijd met mezelf. Na twee weken Qigong kon ik het langer dan 2 uur achterelkaar volhouden, wat een persoon normaliter ook nooit doet. Ik had ook geen pijnlijke steken meer in mijn handen en armen.

Thuis ging ik mediteren en ik kreeg net als bij de 'scan' warme voetzolen en tintelende handen en armen. Waanzinnig. Ik kon het amper geloven en ben daarom op de koude badkamertegels gaan staan, want ik dacht dat dit gevoel werd veroorzaakt door het tapijt, maar nee hoor... ook op de tegelvloer had ik warme voetzolen. Ik ben ook gaan nadenken over eventuele psychische oorzaken: in 2002 is onze tweeling overleden nadat ze beiden circa 10 uur hebben geleefd. De tijd erna is er ook nog het één-en-ander in de privésfeer gebeurd. Leonard voelde kou op het psychische vlak bij mijn derde oog, kou op het emotionele vlak bij mijn hartchakra, en kou op het fysieke vlak bij mijn ruggenmerg. Eén en één is twee. Ik zag ineens in dat deze drie chakra’s verband met elkaar hadden. De ziekte PSMA is een ziekte in de ruggenmerg. Door de ziekte sterven zenuwen af die het seintje doorgeven aan de motorische spieren. Psychische en emotionele spanningen zorgden voor fysieke negatieve Qi in mijn ruggenmerg. Ik was ervan overtuigd dat ik met deze Qigongmethode door moest gaan om weer gezond te worden. Sterker nog, ik dacht en leefde dat ik reeds gezond was.

In totaal ben ik zeven keer bij Leonard geweest voor een behandeling. Naast Leonard liep ik nog bij een magnetiseur, dichter bij huis. Ook hij voelde verbetering sinds ik Qigong deed.
De overige keren dat ik bij Leonard was voelde ik de Qi net als tijdens de eerste behandeling, maar nu op sommige plaatsen zelfs nog sterker. Al vrij snel constateerde Leonard minder kou en pijnlijke trillingen en tijdens de behandeling in oktober 2006 voelde Leonard alleen maar positieve Qi. Na eerst vier weken elke week een keer behandeld te zijn geweest, hoefde voor de volgende behandeling pas één maand later afgesproken te worden. Dit vond ik een uitdaging, omdat Leonard na zo'n langere periode zonder behandeling zou constateren of er wel of niet een verbetering in mijn energetisch lichamelijke conditie had plaatsgevonden. Na die maand ging het nog steeds beter en ik was er heilig van overtuigd dat dit o.a. kwam door mijn dagelijkse meditatie- en Qigongoefeningen, op tijd rust te nemen en positief te denken. Ik probeer zoveel mogelijk in mijn dagelijks leven Qigong te integreren en te werken met bewustzijn, adem en geest.
Al vrij snel kon ik, als ik mijn handpalm plat op tafel legde, mijn pink weer optillen, inmiddels kan ik mijn ringvinger zo nu en dan optillen zodat er een pen onderdoor kan. Dit was eerst onmogelijk en daar moest ik het maar mee doen, volgens de diagnose van PSMA. Mijn armen zijn nu echter minder moe en ik ben sterker geworden. Mensen om mij heen vinden me rustiger en ik kom zelfverzekerder over.

Op 4 december 2006 ben ik voor het laatst bij Leonard geweest. Ik nam afscheid met zeer gemengde gevoelens. Ik ben mede dankzij hem en zijn geduld weer op de juiste weg gekomen. Ik wilde nog veel meer leren van Leonard, maar ik realiseerde me dat een ander nu zijn hulp meer nodig heeft dan ik, want nu ervaar ik dat ik op eigen kracht weer optimaal gezond kan worden door het in praktijk brengen van mijn opgedane kennis via dagelijkse Qigongbeoefening.
Leonard mijn dank is zeer groot!
Zoals jij altijd schrijft: Bright Qi!

Thanx,
Herbert v. L.
Terug naar boven

Marianne die borstkanker had
In november 2003 is er borstkanker bij mij ontdekt. Tijdens mijn ziekte kwam ik in contact met Qigong. Met name de meditaties van de 'Innerlijke Glimlach' maakten dat ik alles wat beter kon doorstaan. Nadat mijn borst werd geamputeerd was ik het vertrouwen in mijn lichaam helemaal kwijt. Toen ik van de operatie was hersteld heb ik een afspraak met Leonard gemaakt. Ik hoopte dat hij mijn lichaam weer in balans kon brengen, want ik had sterk het gevoel dat ik kanker had gekregen doordat mijn lichaam uit balans was. Ik had echter geen idee wat ik van medische Qigong kon verwachten.

Na de eerste behandeling was ik erg onder de indruk. Tijdens de behandeling voelde ik zo sterk warmte en kou stromen. Ook was er een sterk magnetisch gevoel: alsof ik heen en weer werd getrokken door een magneet. Dit werd veroorzaakt door de op enige afstand van mijn lichaam scannende hand van Leonard.
De pijn, die na de operatie in mijn arm was ontstaan, heeft Leonard ook behandeld. De eerste keer tijdens de behandeling werd mijn arm heel zwaar, alsof hij 100 kilo woog. Tijdens de laatste behandeling leek het alsof mijn arm twee keer zo dik werd en voelde ik de ronddraaiende energie, die veroorzaakt werd door de bewegingen van Leonards hand die hij op enige afstand bovenaan mijn arm maakte, ook tot in mijn vingers draaien. Dat vond ik zo bijzonder! De pijn in mijn arm is inmiddels helemaal verdwenen.

Voordat ik bij Leonard kwam had ik ook twee cysten op mijn eierstok. Na vier behandelingen moest ik weer voor controle naar het ziekenhuis... en wat bleek?! De cysten waren helemaal verdwenen! Gelukkig, ik hoefde geen operatie meer te ondergaan!

Nu, na 8 behandelingen, voel ik mij zoveel beter. Ik heb het vertrouwen in mijn lichaam weer terug en ik kan nu veel beter met mijn 'nieuwe' lichaam omgaan. Kortom, ik voel me echt heel goed!

Iedere dag doe ik de Qigong-oefeningen die ik als prescripties heb meegekregen. Ook heb ik een basiscursus Qigong gevolgd, omdat het mijn interesse heeft gewekt. Door mijn ziekte heb ik Qigong ontdekt en daar ben ik, ondanks alle ellende en verdriet die ik moest ervaren, toch wel heel blij mee.

Marianne
Terug naar boven

Jos die last had van een burn-out
Ik ben Jos (40) en werkzaam als hoofd administratie bij een timmerfabriek. Ik kreeg een burn-out en kwam daarvoor via een eerste-lijns psycholoog bij een Qigonghealer terecht. Mijn ervaring met medische Qigong-therapie wil ik gaarne met u delen.

Burn-out wat is dat? 'Ooh… iets voor watjes! Dat overkomt mij toch niet.' Dit zijn enkele gedachten die bij mij speelden. Ik kreeg over een periode van ongeveer 5 jaar steeds meer kwaaltjes zoals nekklachten, rugpijn, migraine en was vaak erg moe. Allerlei onderzoeken brachten geen oplossing en ik kreeg te horen dat dit alles niet is op te lossen, je moet er maar mee leren leven. Dat schoot mij in het verkeerde keelgat. Mee leren leven op je 40ste! Zijn ze wel goed snik (de doktoren) ik wil een verklaring waarom ik al die klachten had! Op een gegeven moment was ik helemaal opgebrand. Ik mocht van de dokter niet meer werken en ging in de ziektewet om uit te rusten. De bedrijfsarts en huisarts vroegen mij gedurende 10 dagen een dagboek bij te houden. Na 5 dagen wist ik wat er aan de hand was. Ik moest toegeven dat het waarschijnlijk een burn-out was. Ik dacht met een week wel weer terug te zijn op mijn werk. Maar na een maand ging het nog niets beter, de accu wou maar niet opladen. Ondanks dat ik thuis was en inmiddels naar een psycholoog ging, kon ik me niet ontspannen en werd met de geringste inspanning al moe. Het bleef maar malen in mijn hoofd. Ik kon op de een of andere manier geen rust vinden. Totdat de psycholoog mij in contact bracht met Leonard van Schukkmann. Leonard zou al veel mensen met een burn-out hebben behandeld en genezen. Hij doet dit op basis van Qigong. Ik had nog nooit van Qigong gehoord en heb toen via Internet informatie opgevraagd. Al snel werd een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek. Leonard legde uitvoerig uit op wat voor basis hij met Qigong werkt. Qigong werkt o.a. met 'Qi' door de meridianen en zenuwvlechten. Dit is een zeer belangrijk aspect voor de levensenergie en persoonlijke vitaliteit. Wat mij vooral opviel en aansprak was het feit dat tijdens het gesprek niets aan mij werd opgedrongen. Je wordt geheel vrij gelaten wat je van Qigong vindt.
Ondanks dat ik door velen omschreven wordt als een nuchtere 'Tukker' (ik kom uit Twente) wilde ik toch ervaren wat Leonard voor mij kon doen. Met de instelling 'Ik zie wel en baat het niet dan schaadt het niet', liet ik me door Leonard met energetische Qigong-healing behandelen.

De eerste behandeling volgde gelijk na het intake-gesprek waarin hij me de filosofie en wetenschap achter medische Qigong uitlegde, ook het mechanisme tussen lichaam en geest en de natuurlijke ademhaling kwamen aan bod. Leonard legde me de werking uit van belangrijke energiepoorten op de verschillende energievaten en ik begreep dat er hier blokkades en stagnaties van Qi konden ontstaan door emotionele stress. Deze konden allerlei klachten veroorzaken. Hij ging de belangrijkste energiepoorten zuiveren zoals hij dit noemde. Ik moest gaan staan en hij behandelde verschillende energiepoorten, terwijl hij het lichaam met zijn linkerhand 'scande' op het eerste energieveld dat zich tot ongeveer 10 cm buiten het lichaam uitstrekte. Tijdens de hele behandeling raakt hij het lichaam in het geheel niet aan, maar scant de drie buiten het lichaam uitstrekkende Wei Qi-velden. Tijdens de behandeling constateerde ik dat mijn handen helemaal paars werden en ik voelde allerlei tintelingen en warme en koude golven door mijn lichaam gaan. Ik kreeg ontzettende kramp in mijn beide kuiten. Onder het behandelen vertelde Leonard waarmee hij bezig was en legde eventuele reacties uit. Voor mij was de eerste behandeling een aparte ervaring met name omdat ik meteen al tijdens de eerste behandeling verschillende dingen voelde. Ik maakte voor de volgende week een nieuwe afspraak en wachtte het resultaat vol spanning af.

De daarop volgende behandelingen maakten mij een stuk rustiger en ik ervoer dat het langzaam beter ging. Ook begon ik steeds gevoeliger te worden. Na het zuiveringsproces gaf Leonard mij specifiek energie op bepaalde energiepoorten… en warempel ik werd die dag na vele inspanningen bijna niet moe. Tijdens de energetische behandelingen leek het soms net of Leonard in mijn maag en andere organen zat te roeren, terwijl hij met zijn handen op afstand van het lichaam bepaalde energiepoorten bewerkte. Het is ook belangrijk dat je voor een snel herstel thuis dagelijks de energetische oefeningen, die Leonard je meegeeft, uitvoert.

Om een nog krachtiger gezondheid te krijgen, heb ik deelgenomen aan een intensieve praktijk workshop van de Stichting Qigong Cirkel. Op dit moment doe ik Qigong-oefeningen en let goed op de juiste ademhaling, waardoor ik mij beter kan ontspannen. Dit lukt zo goed dat ik inmiddels weer voor 50% werk.

Voor mij heeft Qigong bijgedragen tot een sneller herstel en probeer ik op een andere manier met mijn lichaam om te gaan. Voor iedereen die een burn-out heeft of ertegenaan zit, is het zeker de moeite waard om zich te verdiepen in Qigong. Hierbij wil ik Leonard nogmaals bedanken voor zijn hulp bij mijn herstel.

Jos V.
Terug naar boven

Getuigenis van Sybren met lage rugklachten
Geachte heer,

Wij zijn vrijdag bij u geweest voor een behandeling, met name voor mijn dochter Rixt, maar u heeft mij ook behandeld. Ik moet zeggen dat ik me op de weg naar huis geheel en al in balans voelde. De rugpijn was, en is, weg. Ik ben er dan ook van overtuigd dat uw methode werkt.

Helaas durft mijn vrouw de lange rit nog niet aan om deze week naar u toe te komen. We kunnen dus de voorlopige afspraken voor maandag en vrijdagmiddag annuleren. Zodra we terug zijn van vakantie, na 27 juli, zal mijn vrouw weer contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Sybren
Terug naar boven

Getuigenis van Dick die een herseninfarct heeft gehad
Mijn naam is Dick en ik ben 56 jaar. Ik wil wat vertellen over de voor mij vreemde ervaringen die ik heb gehad nadat ik behandeld ben door Leonard.

Allereerst, ik ben in het jaar 2000 getroffen door een herseninfarct. Nadat ik uit het ziekenhuis werd ontslagen, was ik behoorlijk gehandicapt. De neuroloog vertelde mij dat ik niet veel zou verbeteren, maar dat is toch wel anders gegaan. Momenteel speel ik weer gitaar, ben ik aan het skaten en doe alles wat ik wil doen. Een buitenstaander kan niet aan mij zien dat ik een herseninfarct heb gehad.

In 2002 kwam ik voor het eerst in aanraking met Qigong. Hierdoor is voor mij een deur naar een andere wereld opengegaan. Tijdens en na mijn eerste Qigong-behandeling bij Leonard merkte ik niets, dan dat alleen mijn handpalmen en vingers goed doorstroomd waren met bloed. Bij de tweede behandeling merkte ik een lichte prikkeling in mijn rechterhand, in het topje van een vinger.

De eerste dag na de derde behandeling kreeg ik de verschijnselen die ik ook had na mijn herseninfarct. Ik ging weer slecht praten, mijn arm en been werkten niet goed en ik werd weer erg emotioneel. Ook mijn ontlasting ging gedurende drie dagen erg moeilijk (had ik normaal nooit last van) en de ontlasting zag bijna zwart. Dit alles nu weer normaal, alleen ben ik gevoeliger geworden en dat is nog steeds zo. Wat ik namelijk ook merkte, was een constante prikkeling in mijn benen. Vanaf mijn voeten tot boven in mijn dijbenen en in mijn armen vanaf mijn vingers tot mijn bovenarmen. Ook ervaar ik veel warmte in mijn voeten en handen en merkte ik dat ik extra gevoelig was geworden voor warmte en kou.

Tijdens mijn vierde behandeling, die ik staande onderging, zei Leonard dat ik weer kon gaan zitten, maar toen ik weg wilde lopen trok al het gevoel uit mijn knieën en viel ik op de grond. Dat heb ik wel als heel erg vreemd ervaren. Ook heb ik last gehad van hoge bloeddruk en daar gebruik ik medicijnen voor. Elke ochtend meet ik mijn bloeddruk, vanochtend was de lage druk 67 en de hoge druk 112. Ik moet nu de sterkte aanpassen anders wordt het te laag. Het is mij tevens opgevallen dat mijn hartslag, die tussen de 100 en 111 zat, nu zit tussen de 70 en 80. Na de eerste behandeling was ik wel begonnen met de Qigong-oefeningen, o.a. Lifting The Sky.

Eerst ademde ik ook verkeerd, maar nu heb ik mij via Qigong weer de juiste natuurlijke ademhaling aangeleerd. Het belangrijkste is wel, dat ik me meer bewust ben geworden van de werking van lichaam & geest. Daarom heb ik besloten om mezelf te gaan ontwikkelen in de Qigong.
Terug naar boven

Getuigenis van Mark die een motorongeluk heeft gehad
After an accident 2 years ago which I broke 2 bones in my right hand, I was suffering from pain in my right hand that would react to rise and fall in temp, causing stiffness, swelling and uncomfortablness and what was once normal useage turned to a hinderance. I was diagnosed at the hospital as having Sudeks dystrophy and was told to look after it , not to stress it and basically there is no sure-cure.

When I first heard of Qigong and what it could do for people with illness , I thought not so much about it, as I had expected it to be like any other healing practices that I'd seen or heard of , that get registered in peoples minds as being PARA-NORMAL. i.e spooky, magic, gifted, unexplainable...and so did not try it at first even though I knew of it helping someone I knew.

I have always been a person of self belief and always trusted my own judgement over what is the truth and what is not, and at the same time respecting all others whatever their beliefs or followings. In this time over my life so far I have talked and discussed many different topics on life & religions, beliefs and understandings with people who have all different opinions, and doing so gathered information on what I think makes us push for all the answers to the questions we find so difficult. We all want there to be something greater and for a bigger purpose, to look out for us and protect us, and we look in mostly the wrong places.

When I went to Leo for the first time, I knew within a short time that this was one of the RIGHT places. Leo talked to me about how my body is made up and how it works, explaining the wonders and inteligence of our own cells and understanding of our brain frequencies. Then Leo proceeded to cleanse my chakras (glands) and while relaxed I could feel my inner organs being massaged and squeezed and even though I was not watching where Leo 's hand was, I could feel the area in my body where the heat was being directed via Leo's energy. The last step was to draw the negative energy from my right arm so it could have a better chance to heal, whilst doing this I felt as if I was being pulled to the ground by a rope from my right shoulder and so had to sit down for a minute, the magnetic pull was very powerfull, but afterwards I felt so strong and happy that finally something could be done to heal my hand.

I visited Leo on 4 occasions, every time feeling stronger and going away with more Qigong excercises and KNOWLEDGE about my inner-self. I found myself informed, like a door unlocked or a piece of a puzzle fell into place. Lots of things that seemed so difficult to understand before, now appeared so simple. No need to search elsewhere for the answers to the difficult questions , just take the time out for myself to meditate and excercise knowing now full well in the knowledge that MY body will respond to MY thoughts, so if I want the pain to go away, I must process my thoughts correctly. Time for myself with no other distractions to concentrate and visualise pure energy flowing through my body repairing and strengthening with every breath I take. I let no other lesser thought have space in my head,thus giving my cells the time to relax and hear only the one message I will them to listen to- PURE POSITIVITY.

I DO NOT HOPE that it works and wait for proof before I believe it works. I BELIEVE that it is working and prove it to myself. There is no space for doubt if you want it to work.

Now 5 months on my hand is so much better, I have not had a cold or any other illness since I have begun excercising with Qigong, I continue to excercise my body and mind and I feel in myself a more relaxed and stronger person now than ever before, believing now with more confidence that self belief and purity of thought is a very important lesson to learn for everyone who seeks a better understanding of LIFE, and how to better it for themselves and everyone around them.

Qigong, for me has made this possible , firstly in the easily understood teaching from Leo , and showing me how to build on my energy and use it, to better my life and combat my dystrophy,and to have a better understanding of human behaviour.

Thankyou Leo.
Your friend,
Mark
Terug naar boven

Getuigenis van Laura, ze had reumatoïde artritis
Hallo Leo,

Zoals beloofd zou ik je even doormailen hoe ik de behandeling ervaren heb. Ik heb een paar dingen opgeschreven. In de bus op weg naar huis voelde ik regelmatig steken in mijn gewrichten, vooral in mijn handen en enkels. Ik kon niet slapen, was klaarwakker. Meestal slaap ik meteen zogauw ik mijn kussen ruik. Deze keer dus niet maar toen ik eenmaal sliep ben ik niet meer wakker geworden tot de volgende morgen, dus zonder hoesten.Ik heb ook het gevoel meer lucht in mijn neus te krijgen.Ik voel me op dit moment goed, heb geen pijn en doe de oefening die je mij geleerd heb iedere dag.
Terug naar boven

Het volgende bericht werd gestuurd door de vader van een jongen van 14 jaar met atopisch eczeem
Hallo Leonard,

Even een kort bericht wat betreft Patrick. Hij heeft na de behandeling ongeveer een anderhalve dag een terugslag gehad. Daarna ging het beter. Sinds vrijdag was het weer wat slechter met zijn huid (aan het vervellen, vooral op het gezicht). Dit kan overigens ook een goed teken zijn. Dan krijgt hij kennelijk nieuwe huid. En hopen dat hij die houdt. Hij, en ik trouwens ook, zijn wel elke dag bezig met oefenen.

Tot zondag.

Met vriendelijke groet,
Rob

Toen ik deze jongen de laatste keer zag (bij een familieworkshop die ik ongeveer een jaar later op hun verzoek heb gegeven) was de eczeem in zijn gezicht verdwenen. Naar aanleiding van zijn opmerkelijk snelle genezing was de gehele familie geïnteresseerd geraakt in Qigong en hebben zij mij gevraagd voor hen een familieworkshop te organiseren.
Terug naar boven

Getuigenis van psychologe TK die een Nonhodgkin laaggradig lymfoom had
Ik ben een vrouw van vijftig jaar en heb sinds juli 1998 een Nonhodgkin laaggradig lymfoom. Hiervoor ben ik regulier behandeld met goede remissie. Ik hield echter klachten over, zoals slecht slapen, vermoeidheid, somberheid en stemmingswisselingen. Ook allerlei kleine somatische aandoeningen, zoals huidallergie en reumatische klachten. Regelmatig heb ik hoofdpijnen en een geringe mate van vitaliteit. Daarnaast zijn er een tweetal lymfoomachtige verdikkingen in de hals en onderkaak.

Ik onderging bij Leonard een zevental Qigong-behandelingen. Tijdens de eerste twee behandelingen kreeg ik het erg warm en voelde ik lood in mijn schoenen. Ik moest tijdens de behandeling ook even gaan zitten. Daarna ging ik echter een stuk lichter weg. Gedurende de zeven behandelingen voelde ik mijn vitaliteit toenemen en geleidelijk aan verdwenen ook al mijn secundaire klachten. Ik begon mij voor het eerst sinds lange tijd opgewekt en prettig te voelen en had weer zin om dingen te gaan doen. Langzaam voelde ik meer innerlijke rust in mij komen, waardoor ik minder spanning ging opbouwen. Het lijkt alsof ik makkelijker en sneller bij de bron van rust kan komen en dat ik dat ook nodig regelmatig moet voelen.

Een tweetal weken na de laatste behandeling begon mijn vitale energie pas goed te stromen en mijn fysieke energie toe te nemen.

Enkele lymfoomachtige verdikkingen zijn nog niet verdwenen, maar ook niet groter geworden en ze zijn niet meer pijnlijk. Aan dit stuk kan ik nog zelf verder werken. Het uitvoeren van de dagelijkse oefeningen ondersteunt dit.

Door de Qigong-behandelingen kijk ik minder somber naar mijn somatische aandoening. Deze opgewektheid heeft naar mijn idee ook een gunstig effect op mijzelf, omdat ik weet dat mijn somatische aandoening een gevolg is van langdurige en ernstige stress-situaties, waar ik eerst zelf niet zomaar uit kon komen.
Terug naar boven

Getuigenis van Frederik, man van 64 jaar met pijnlijke spieren en gewrichten
Ik had last van pijnlijke gewrichten, moest veel hoesten en hikken en had zoveel last van zenuwen dat ik daardoor ook snel naar het toilet moest. Ik was ook altijd snel vermoeid. Mijn onderste lendenwervels en nekwervels zijn waarschijnlijk versleten. Ik werd ook met fysiotherapie behandeld en moest voor revalidatie eenmaal per week zwemmen. Ik slik een aantal medicijnen met behoorlijke bijwerkingen. Ik voel me daar alleen maar slechter van. Via een zwager ben ik verwezen naar de Stichting Qigong Cirkel voor energetische behandelingen.

Tijdens mijn eerste behandeling door Leonard voelde ik zwaarte en trillingen in mijn benen. Ik voelde warmte door mijn bovenarmen stromen en ook op de andere plaatsen waar Leonard zijn hand op enige afstand langs het lichaam bewoog. Leonard gaf me ook een oefening mee als huiswerk om mijn energie te zuiveren en te verhogen. Deze week voelde ik me al een stuk beter en wat ook opmerkelijk was: ik voelde me niet meer zo vermoeid. Ik voer mijn Qigongoefening voor meer energie en lichaamskracht nu ook getrouw dagelijks uit. Tijdens de laatste behandeling bleek ik veel gevoeliger geworden te zijn voor de energie. Op dit moment slaap en eet ik weer goed. Ik voel me sterk en ontspannen. Ik mag zeggen dat ik me nu na een hele lange tijd eindelijk weer prima voel.

F.M
Terug naar boven

35-jarige man met een golfarm veroorzaakt door het werk achter de computer en als vertegenwoordiger.
De week na de eerste behandeling was de pijn in de elleboog minder geworden. Bij de tweede behandeling voelde ik tijdens het zuiveren van mijn rechterarm alsof er iets van energie of een magnetische veld of stroming uit mijn arm werd getrokken. Na deze behandeling voelde ik dat de pijnirritatie in mijn arm en elleboog beduidend minder was geworden. Ik kreeg even een licht gevoel van misselijkheid toen Leonard mijn lever zuiverde, maar het zette gelukkig niet door.

De eerste vier dagen na de behandeling had ik nergens last van, maar na een paar dagen weer intensief gewerkt te hebben kwam de pijn weer een beetje terug. Bij de derde Qigong-healing, ongeveer een week later, voelde ik bij de behandeling van de nieren veel warmte uitstralen en ik voelde ook de overgang van warmte van linker- naar rechternier toen Leonard de betreffende nieren zuiverde. Ik werd tijdens de gehele behandeling niet meer misselijk. Bij het zuiveren van mijn arm, voelde ik meer kracht in mijn onderarm en in de hand. De kleur van het bloed dat mijn hand en vingers doorstroomde zag er ditmaal ook veel zuiverder uit. De blauwpaarse verkleuring in het rood was beduidend minder geworden.

Tijdens de laatste twee behandelingen, merkte ik dat ik op bepaalde energiepoorten gevoeliger ben geworden. Tijdens de behandeling op de Yintang tussen mijn wenkbrauwen voelde de energie sterk en prettig aan. Het leek alsof er een warme wind door mijn hoofd ging. Toen Leonard het Shendaopunt tussen mijn schouderbladen en het navelchakra vitaliseerde zakte ik bijna even door de knieën. Het was alsof ik nergens aan dacht en ver weg viel. Het vitaliseren ervoer ik als zeer prettig. De week na deze behandeling had ik nergens meer last van. Leonard zei dat ik na deze vijfde maal geen Qigong-behandeling meer nodig had. Ditmaal kwam ik echter met hoofdpijn naar Leonard toe en merkte dat tijdens de behandeling de hoofdpijn, waar ik ditmaal mee binnenkwam, ook helemaal verdween. Ik voelde nu ook mijn voeten tintelen en warm worden. Toen Leonard mijn keelchakra zuiverde en zijn hand toch zo’n 20 cm van mijn keel verwijderd was, voelde ik de energie zo krachtig alsof hij mijn keel raakte en erin roerde. Na deze behandeling hoefde ik ook niet meer terug te komen en de pijn in mijn arm en elleboog is ook geheel verdwenen.

L.F.
Terug naar boven

Getuigenis van een 41-jarige vrouw met fibromyalgie
Toos, een vrouw van 41 jaar met fibromyalgie (spierpijn die ontstaat doordat steeds meer spieren verschrompelen en plaatsmaken voor bindweefsel). Ze heeft erg veel last van spierpijn in haar opgezette arm. De stoelgang was ook slecht. Ze is aan het linkeroor een beetje doof. Tot nu toe kreeg ze van haar arts een reuma- en jichtmiddel die behoorlijke bijwerkingen veroorzaakte.

Tijdens de eerste behandeling voelde ik dat mijn lichaam ging gloeien en ook vooral een warmte gevoeld in mijn linkeroor. De eerste twee dagen na de behandeling had ik geen hongergevoel gehad en het ging ook een stuk beter. De halszwelling ging na anderhalf uur intensief werk weer opzetten, maar de zwelling is wel minder. Ook de duim is al minder pijnlijk geworden. Tijdens het zuiveren van de energiepoorten op de arm werd ik even misselijk. Ik voelde energiegolven door mijn lichaam stromen. Mijn lichaam voelde heel erg zwaar aan en ik had het gevoel alsof er in mijn lichaam met elastiekjes aan mij getrokken werd. Toen Leonard zijn hand vlak bij mijn achterhoofd hield, voelde ik alsof er energie in mijn hoofd stroomde.

De week na deze behandeling had ik voor het eerst een normale stoelgang. De ontlasting was ook erg donker/zwart, alsof het lichaam zich van alle giftige stoffen in de darmen wilde ontdoen. De pijn in mijn rechterhand is bijna geheel verdwenen, alleen een beetje strak gevoel is overgebleven en in de linkerhand is alleen nog maar de ringvinger pijnlijk.

Tijdens de derde behandeling een week later heb ik een sterke energie op mijn rechternier gevoeld. Ook eerst een sterk gevoel in de benen alsof ze heel zwaar werden en daarna voelde ik alsof mijn tenen er niet waren. Toen Leonard mijn keelchakra zuiverde, werd ik even duizelig. Leonard stopte even met de behandeling, liet me even zitten en ging daarna weer verder.

De week na deze behandeling is het heel goed gegaan. De rechterhand is nu helemaal goed. De pijn is hier helemaal verdwenen en ik kan nu weer normaal gaan werken.

T.H
Terug naar boven

Bert, 55 jaar: buik- en vermoeidheidsklachten
Buikklachten, vooral aan rechterkant, rechtsonder in de buik pijnen. Maagklachten. Drukkend gevoel op de borst dat een irriterend gevoel op het gebied van de maag veroorzaakt. Vermoeidheid in benen en last van koude handen en voeten.

Ik voelde tijdens behandeling mijn handen tintelen, ze werden ook zichtbaar goed doorstroomd met bloed en energiepunten. Ik had een gevoel alsof ik naar de grond getrokken werd en alsof mijn kuiten betonnen palen waren. Het is ook opmerkelijk dat mijn keelpijn, waar ik voor de Qigong-behandeling nog erg veel last van had, geheel is verdwenen. Een week na de eerste behandeling voelde ik me zo goed dat ik weer aan het werk ben gegaan, want ik voelde me zo krachtig alsof ik zo op de kast kon springen. Tijdens de tweede Qigong-behandeling leek het alsof ik aan de grond genageld was en voelden mijn kuiten heel dik aan, mijn benen en armen voelden ook heel zwaar en ik voelde sterke tintelingen in mijn handen. Deze bleken heel sterk met bloed doorstroomd. Ze waren erg donker en de energiepuntjes waren duidelijk in beide handen zichtbaar. Ik voelde gistermorgen wat irritatie op de maag (waarschijnlijk doordat ik gestopt ben met Nexium in te nemen. Dit medicijn slikte ik al bijna een jaar.) Als ik 's morgens mijn tanden ging poetsen kreeg ik tijdens het tandenpoetsen braakneigingen en moest snel naar het toilet. Het is opmerkelijk dat ik daar, reeds na de eerste Qigong-behandeling, geen last meer van heb. De pijn rechtsonder in de buikstreek is bijna helemaal verdwenen en ik voel me nu ook goed. Ik heb nu ook geen last meer van koude handen en voeten. Tijdens de vierde behandeling voelde ik de energie door mijn rechteropperarm stromen. Tijdens de behandeling op mijn rechternier voelde ik energie stromen door het linker niergebied. Ook tijdens de behandeling op mijn lever kon ik de energie heel goed voelen. Tijdens het vitaliseren van het wortelchakra voelde ik de energie naar mijn linker schouderblad stromen. Na de vierde behandeling had ik geen pijn meer in de buikstreek. Ik ben ook niet meer vermoeid in de benen en voel me nu ook veel fitter. Ik heb totaal geen last meer van loomheid en lamlendigheid en ben erg blij dat ik me nu weer helemaal gezond voel.

Bert
Terug naar boven

De stichting
Publicaties
Qigong
Qigonghealing
Natuur-    
geneeskunde
Trainingen
Workshops
Silat Barongsai
Tenaga Dalam
Donateurs
Contact
Links