Home
Sitemap
E-mail
WAT IS QIGONGHEALING

Qigong als geneeswijze van vele lichamelijke en psychische kwalen maakt al duizenden jaren deel uit van de 'traditionele Chinese geneeskunde', die lichaam en geest als een geheel ziet.

Qigong kan genezend (curatief), maar vooral ook preventief werken. Basisidee bij beoefening van Qigong is dat mensen moeten leren omgaan met hun eigen krachten en daarop kunnen vertrouwen. Bij het aanpakken van klachten kan Qigong vooral de zelfgenezingsrespons stimuleren.

Een Qigonghealer kan in eerste instantie energieblokkades en -stagnaties verhelpen, waardoor de levensenergie beter gaat stromen en men weer in balans komt.

Wat kun je met Qigong?
Bij psychische en lichamelijke klachten hebben we vaak te maken met een niet goed functionerend immuunsysteem. Dat niet goed functioneren kan allerlei oorzaken hebben: sterke emotionele ervaringen, te veel en langdurige stress-veroorzakende gebeurtenissen, ongezonde leefstijl, slechte voeding, te weinig beweging en ontspanning.

Tot op zekere hoogte maken wij ons zelf ziek. Met Qigong kunnen we ons zelf beter of vitaler maken. Dit lukt niet zomaar. Met behulp van Qigonghealing kunnen eerst ernstige aandoeningen worden verholpen, waarna men zelf met behulp van verschillende Qigongmethoden aan de slag kan om gezond te blijven.

Wanneer Qigonghealing?
In principe kunnen allerlei psychische en lichamelijke klachten baat hebben bij een Qigonghealing. De afgelopen jaren hebben de healers van de Qigong Cirkel met succes (d.w.z. klachten- en pijnvrij) onder andere de volgende aandoeningen behandeld: reumatoïde artritis, jicht, instabiel bekken, migraine, darmstoornissen, galstenen, schildklier- en leveraandoeningen, pees- en spierontstekingen (r.s.i., tennisarm/golfarm/muisarm/c.t.s.). Ook psychosomatische klachten, s.l.e., m.e. (vermoeidheidssyndroom), lichamelijke blokkades door burn-out en/of oververmoeidheid, slapeloosheid, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen werden effectief aangepakt.

Wat doet de Qigonghealer?
Middels een intake-gesprek voorafgaand aan de eerste sessie worden de klachten op een rijtje gezet en eventueel medicijngebruik in kaart gebracht. Daarna vindt een eerste healing plaats die vooral bedoeld is als eerste verlichting van de klacht(en). De praktijk leert dat er gemiddeld vijf tot tien sessies nodig zijn om de basis te leggen voor een klachtenvrije beleving. Tijdens de sessies vindt er geen direct lichamelijk contact plaats, maar wordt het energielichaam door de handen van de healer gescand. Dit 'scannen' kan gewaarwordingen veroorzaken van warmte, tintelingen of energiestroming in het lichaam. Ook voelt men vaak trillingen in de benen en koude luchtstromen die via handen en benen het lichaam verlaten. Soms komt men ook in beweging door de energiegolf die door de Qigonghealer in het lichaam van de patiënt wordt veroorzaakt.

Gezondheid door ontwikkeling van Qigongvaardigheden
De meeste orthodoxe benaderingen van geneeskunde, met inbegrip van medicijnen en chirurgie, zijn gebaseerd op de opvatting van Newton dat het menselijk lichaam een complexe machine is. De kijk van Einstein (fysicus) daarentegen is gebaseerd op energetische geneeskunde die het menselijk lichaam ziet als een multidimensionaal organisme dat bestaat uit fysieke/cellulaire systemen in dynamische interactie met complexe regelende energetische velden. Energetische geneeskunde probeert ziekte te genezen door deze velden van subtiele energie te manipuleren, door energie te richten op het lichaam in plaats van het manipuleren van cellen en organen door middel van medicatie of chirurgie.

Bio-elektriciteit: de helende stroom
Robert Becker, orthopedisch chirurg en onderzoeker, heeft een directe elektrische stroom aangetoond in de perineurale cellen (de cellen van de zenuwscheden), die het lichaam aanzet tot groei, heling, regeneratie en herstel. Daarom gaat elke verandering in onze gezondheidstoestand altijd gepaard met veranderingen, zowel op de locatie van de verwonding en het herstel, als in het elektromagnetische veld rondom het lichaam. De intensiteit, polariteit en afgifte van elektriciteit bepalen dus of en zo ja, hoe we genezen.

Als we ons realiseren ­ zoals de fysica bevestigt ­ dat alles bestaat uit energie, kunnen we begrijpen waarom China, met de grootste bevolking ter wereld, reeds duizenden jaren succesvol is met preventieve en curatieve geneeskunde, die gebaseerd is op holistische inzichten. Deze inzichten zijn, net zoals bijvoorbeeld in de Acupunctuur, gegrond op het concept en de wetenschap van Qigong, waarbij een evenwichtige stroming van lichaamsenergieën fundamenteel is voor het optimaal functioneren van lichaam en geest.

De Geest als voornaamste factor van Qi-beheersing

Volgens het concept, en duizenden jaren praktische ervaring, van Qigong is de geest de voornaamste factor gebleken in de menselijke ontwikkeling tot beheersing van deze lichamelijke energiestromen. In de lange geschiedenis van Qigong zijn door Qigongmeesters methoden ontwikkeld om de inwendige energiebanen te ontwikkelen en te beheersen, zodat men daadwerkelijk de energieën in het lichaam kan voelen en manipuleren. Als men krachtig genoeg is, kunnen deze energieën aangewend worden om, zonder gevaar voor de eigen gezondheid, via Qi-emissie de lichaamsenergieën van anderen in balans te brengen. Op deze manier worden lichamelijke aandoeningen direct bij de (energetische) oorzaak aangepakt. De Qigonghealers hebben op deze wijze vele aandoeningen genezen, die niet via medicatie of anderszins efficiënt behandeld konden worden.

QIGONGHEALING EN TCM
Qigonghealing is een duizenden jaren oude Chinese energetische geneesmethode, waarvan de basis oorspronkelijk door DaoÔstische monniken is gelegd en waaruit ook Acupunctuur is voortgekomen. Vele kwalen die niet efficiŽnt met medicijngebruik verholpen kunnen worden, bleken wel met deze krachtige energetische methode te kunnen worden genezen.

Qigong Master Wu uit Toronto Het belangrijkste principe van de Chinese geneeskunst is het concept van Qi - tegenwoordig in het Westen bekend als bio-elektriciteit. Ziekten worden gediagnosticeerd door het evalueren van de conditie van de lichaams-Qi en het interpreteren van de zichtbare fysieke symptomen. Volgens de Chinese geneeskunst wordt het fysiek lichaam aangetast en begint het beschadigd te raken als de noodzakelijke voorraad aan Qi uit balans raakt. Dit kan zich zowel voordoen als het lichaam teveel Yin (onvoldoende Qi) of teveel Yang (overmaat aan Qi) is. Als Chinese artsen een ziekte of conditie diagnosticeren, onderzoeken zij waar en hoe de Qi uit evenwicht is. Als de Qi-onevenwichtigheid gecorrigeerd is en de Qi naar zijn normale niveau is teruggekeerd, is de oorzaak van de ziekte daarmee ook verwijderd.

In hedendaagse boeken over de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) wordt Qi bij voorkeur vertaald als 'functionele activiteit' vanwege zijn functie in het menselijk lichaam.

Qi is de fundamentele 'stof' van het gehele universum, de basisbouwsteen van alle materie, de immateriŽle energie die elke materiŽle vorm samenstelt.

De moderne Quantumfysica heeft recentelijk een feit geverifiŽerd dat al lang bekend was in de oude DaoÔstische wetenschap: dat de essentiŽle natuur van zelfs de meest elementaire atomen en moleculen niets meer of minder is dan een reeks verschillende energieŽn georganiseerd in specifieke patronen. Qi is daarom de basisenergie die alle materie omvat en alle levende dingen bezielt en is de fundamentele functionele en aandrijvende kracht achter alle activiteiten en transformaties in de natuur en het universum, van de melkweg tot het microscopische; van geboorte, groei, afbraak en de dood van sterren tot de vorming en afbraak van atomen, moleculen en cellen in het menselijk lichaam.

Qi is de elementaire levenskracht van alle drie niveaus van menselijk bestaan - lichaam, energie en geest. Het is de uiteindelijke kracht achter alle processen in alle facetten en fasen van het menselijk leven, vanaf het moleculaire niveau van de stofwisseling en cellulaire splitsing tot de grotere organische functies van de spijsvertering en uitscheiding, ademhaling en bloedsomloop, helemaal tot aan de hoogste vermogens van het gevoel en het denken, bewustzijn en perceptie.
terug naar boven

SUCCESVOLLE BEHANDELINGEN
De Qigonghealers van de 'Stichting Qigong Cirkel' hebben vele mensen met succes behandeld die leden aan allerlei reumatische aandoeningen, vormen van artritis, gewrichts- en spierpijnen, carpaal tunnel syndroom, ongevoeligheid van de handen en vingers, hoofdpijnen, migraine, r.l.s. (restless leg syndrome), r.s.i. (repetitive strain injury), lichaamszwakte en vele andere kwalen die niet met medicijnen genezen konden worden. Ook allerlei aandoeningen die veroorzaakt worden door emotionele stress kunnen uitstekend met Qigong behandeld worden.

Healing-sessie in Toronto met Qigong Master Wu Een capabele Qigonghealer heeft energetische geneeskunst bestudeerd en bovendien, veelal door jarenlange training, de energiebanen van zijn microcosmische en macrocosmische omloop geheel geopend. Doordat zich hierin geen blokkades meer bevinden is de healer in staat, mede door zijn grote gevoeligheid voor lichaamsenergie, deze energie te manipuleren en deze bij de patiŽnt weer in evenwicht te brengen. Als blokkades worden opgeheven zal de Qi vloeiender door de meridianen stromen, waardoor de inwendige organen beter zullen gaan werken. Waar de Qi is, is het bloed en het bloed transporteert de essentiŽle voedingsstoffen door het lichaam, zodat het lichaam optimaal kan functioneren. De patiënt krijgt bovendien, na de energetische behandeling, een prescriptie (Qigong-oefening) mee om zo snel mogelijk weer gezond te kunnen worden. De patiŽnt leert dus een dagelijkse Qigong-oefening uit te voeren en 'natuurlijk' te ademen. De Qi in het lichaam komt dan sneller in balans, zodat het lichaam weer gezond wordt.

Mensen kunnen, op afspraak, gebruik maken van de Qigonghealing-dagen. De duur van de behandelingen varieert gemiddeld van 15 minuten tot 45 minuten per keer, afhankelijk van de kwaal. Om volledig te genezen zijn er meestal meerdere behandelingen nodig, maar bijna altijd ondervindt men reeds na de eerste behandeling al afname van de klachten en een beter lichamelijk welbevinden.
terug naar boven

De stichting
Publicaties
Qigong
Qigonghealing
Natuur-    
geneeskunde
Trainingen
Workshops
Silat Barongsai
Tenaga Dalam
Donateurs
Contact
Links