Home
E-mail
DONATIES EN LEGATEN

U kunt de Stichting Qigong Cirkel in haar werk steunen door een donatie of legaat.

Als donateur van de Stichting Qigong Cirkel gunt u uzelf meer mogelijkheden op een lichamelijk en geestelijk gezonder leven, want als donateur krijgt u op de Website van de Qigong Cirkel via een persoonlijk wachtwoord toegang tot alle Qigong Cirkel-nieuwsbrieven met artikelen over o.a. holistische energetische geneeskunsten, Medische Qigong Therapie, meditatieve Qigong-oefeningen, Qigong-ervaringen, voedingsleer enz. Bovendien krijgt u ook nog 20% korting bij deelname aan cursussen, workshops, lezingen van de Stichting en bij consulten van de Qigong-healers.

Voor € 140,00 per jaar kunt u donateur worden van de Stichting Qigong Cirkel waardoor u, zoals eerder vermeld, ook 20% korting krijgt op bovenvermelde diensten van de Stichting Qigong Cirkel. Tevens ondersteunt u als donateur de Stichting zodat deze activiteiten kan ontplooien om haar doelstellingen en haar pro-deo (charitatieve) diensten te handhaven en uit te breiden.

Uw gewaardeerde donatie kunt u overmaken op onze ABN AMRO-rekening: NL14 ABNA 0464 5741 45. Vergeet niet om dit formulier in te vullen.

Wilt u de Stichting Qigong Cirkel steunen door bijvoorbeeld een legaat, dan kunt u dat het beste doen in overleg met de penningmeester van de stichting.

Meer weten?
Mocht u meer willen weten over alle andere activiteiten van de Stichting Qigong Cirkel, zoals healing-bijeenkomsten, workshops, cursussen, enzovoort, bel dan gerust telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93 of stuur een e-mail naar info@qigongcirkel.nl.
Terug naar boven


De stichting
Publicaties
Qigong
Trainingen
Workshops
Silat Barongsai
Tenaga Dalam
Donateurs
Contact
Links