Home
E-mail

WORKSHOPS

Men kan zich nu opgeven voor de volgende workshops, cursussen en trainingen:

Deze workshops zullen gegeven worden aan een beperkt aantal belangstellenden.

DE TRAINERS VAN DEZE WORKSHOPS
De leraren aan deze workshops hebben zowel hun Microcosmische als Macrocosmische omloop volledig geopend en zijn ervaren met Qigong- en Prana-healing. Zij beoefenen reeds jarenlang de innerlijke energietraining in de Oosterse gevechtskunsten: Stille Kracht (Tenaga Dalam) in het Traditionele Silat en beoefenen tevens de Innerlijke en Uiterlijke Energietraining (Nei en Wai Zhuang) van Qigong, waaronder de Yi Jin Jing (het veranderen van de pezen en spieren) en Xi Sui Jing (het wassen van het beenmerg en de hersenen).

INFORMATIE
Informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93 (vraag naar Leonard) of via e-mail: qifu@qigongcirkel.nl.

INSCHRIJVING EN BETALING
Uw deelnameplaats wordt pas gereserveerd na ontvangst van uw deelnamekosten.
Na ontvangst van uw storting kan uw deelname bevestigd worden via post, e-mail, telefoon of fax.

terug naar boven

Meditatietechniek voor Qigongbeoefening (Qi-ademmeditatie)
Getoetst en accreditatie door KTNO
Datum n.n.b.
Tijd 10.00 - 15.30 uur
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud De workshop die Leonard geeft m.b.t. Taoïstische meditatie is vooral gericht op technieken die gebruikt worden in de innerlijke cultivatie van Qigong.
Het vergemakkelijkt de beoefenaar van Qigong om de juiste lichamelijke en geestelijke toestand te bereiken die noodzakelijk is om Qi krachtig te kunnen genereren en gewaar te worden.
Met die coherentie van geest is de Qigongbeoefenaar uiteindelijk in staat om zijn Qi voelbaar te geleiden, eerst door de twee belangrijkste vaten - in de training van de Microkosmische Omloop - later in de zes bijzondere vaten, de twaalf primaire kanalen en de overige meridianen of energiekanalen van het lichaam. Daarom ook is deze workshop heel nuttig voor degenen die ingeleid willen worden in de juiste beoefening van zowel Boeddhistische als Taoïstische meditatie. Men leert de hoedanigheden van de Shen (geest), de onderverdeling hiervan en hoe men deze kan leren beheersen.

In zowel Taoïstische als Boeddhistische Yoga weet men dat bewustzijn op de hogere spirituele niveaus gepaard gaat met het opwekken van enorme hoeveelheden energie. Daarom ook zijn deze inleidende meditatietechnieken even belangrijk voor degenen die het spirituele pad betreden als voor degenen die energietraining beoefenen voor hun dagelijkse gezondheid, medische Qigong en de hogere vechtkunsten.

Voor degenen die een methode zoeken om lichamelijk gezonder te worden is het belangrijk te weten dat ook wetenschappelijke proeven hebben aangetoond dat na juiste meditatie de leukocytwaarden in het bloed significant gestegen waren. Herhaalde proeven en meting op de bloedwaarden, meteen voorafgaand aan en na het mediteren, toonden dit feit steeds weer aan, waardoor men uiteindelijk moest concluderen dat mediteren het immuunsysteem krachtiger maakte. Deze leringen uit de Oosterse Yoga, dat meditatie gezond is voor lichaam en geest, worden echter al eeuwen lang wereldwijd door Yogi's uitgedragen.
Deelnamekosten € 125,– Inclusief middagmaaltijd, koude en warme drank.
(Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur o.v.v. WS Qi-ademmeditatie + datum op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09.)

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Het openen van de Kleine Hemelse Omloop
Getoetst en accreditatie door KTNO
Datum n.n.b.
Tijd 10.00 - 15.30 uur
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud De Kleine Hemelse Omloop wordt ook wel de Micro-kosmische Omloop genoemd. Het zijn de twee belangrijkste energievaten die aan de voor- en achter-kant door het lichaam stromen. In de acupunctuur noemt men deze energievaten de Du Mai (het gouverneursvat) en de Ren Mai (het conceptievat). De energiepoorten of chakra's op deze Microcosmische Omloop zijn gerelateerd aan een belangrijke inwendige functie, omdat zij recht-streeks werken op zenuwvlechten die hun invloed uitoefenen op de endocriene klieren van het lichaam.
Deze training is de basis van een optimale gezondheid. Ze wordt al duizenden jaren beoefend als basis van de kracht van Qigongmeesters, Shaolin Kung-Fu monniken en Qigong healers.

In het geÔllustreerde werkmapje, wat aan iedere deelnemer van deze workshop wordt uitgereikt, staan alle te activeren energiepoorten van het 'Vuurpad' en belangrijke informatie met betrekking tot het openen van de Microkosmische Omloop.

De belangrijkste beproefde methoden om het 'Vuurpad' te activeren worden in deze workshop behandeld: een klassieke TaoÔstische methode, de Yan Xin-methode en de methode van Leonard (gebaseerd op TaoÔstische en Supramentale Yoga).

Enkele essentiŽle onderdelen uit deze workshop zijn: TaoÔstische en Boeddhistische ademhalingstechnieken, het 'Gouverneursvat' of het Yang-vat Dumai (Du-mo), het 'Conceptievat' of het Yin-vat Renmai (Jen-mo), de 'vier fasen-ademhaling', de gevoelens en signalen tijdens het ontwikkelen van de Microkosmische Omloop, het coŲrdineren van de adem en de geest.

Ook komen aan bod: het Windpad, het Waterpad, de werking van de energievaten van het vuurpad op de zenuwvlechten en endocriene klieren, energievelden, kleurfrequenties, de aardfrequentie en Schuhmann-resonantie, de frequentieniveaus van onze hersenen, de Wu Guan enz.

Drank, geïllustreerd werkmapje/handleiding voor het openen van de Kleine Hemelse Omloop en deelnamecertificaat zijn inbegrepen.
Deelnamekosten € 125,– Inclusief middagmaaltijd, koude en warme drank.
(Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur o.v.v. WS Microkosmische Omloop + datum op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09.)

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Meditatiedag
Datum n.n.b.
Tijd 10.00-12.30 uur
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud TaoÔstische 'Stille aandacht'-meditatietechnieken zijn optimale Mindfullness-technieken, maar in TaoÔstische yoga werden die al duizenden jaren beoefend. De TaoÔsten ontdekten dat, indien deze meditatietechnieken op de juiste wijze worden beoefend, men energie voelbaar kon opwekken in de zgn. DantiŽns of Elixervelden, de energieholten of opslagplaatsen in het lichaam. Deze krachtig ontwikkelde energie kan men dan in het lichaam circuleren en zelfs fysiek uitstralen. Alle organen zullen daardoor gevitaliseerd worden en men zal tot op hoge leeftijd een fysieke gezondheid behouden en oud worden zonder kwaaltjes.

Tijdens de Qigong meditatiedagen geeft Leonard zogenaamde 'Begeleidende meditaties' en de noodzakelijke kennis die het meditatieproces zullen vergemakkelijken. De meditaties zullen gericht zijn op het verstillen van de geest en het vergroten van bewustzijn om met bepaalde TaoÔstische en Boeddhistische geest-ademtechnieken uiteindelijk warmte op te kunnen wekken in en rond het lichaam.

Men zal ook de gelegenheid krijgen om vragen te stellen m.b.t. deze training van "Stille aandacht". Aan beginners zullen ook de verschillende modi van hun geest uitgelegd worden en hoe men met 'stille aandacht' en de adem de zgn. 'concentratiespier' kan ontwikkelen om tot een weidser bewustzijn te komen.

Duidelijke voordelen die men zal behalen uit het beoefenen van dergelijke meditaties zijn:
  • een rustige en standvastige geest
  • een gezonde bloedcirculatie
  • optimale pH-factor met hoge zuurstofniveaus in het bloed en daardoor ook
  • een krachtiger immuunsysteem
  • het handhaven van een gezond lichaam en een gezonde geest
De juiste ademhalingstechnieken m.b.t. het middenrif stimuleren de werking van de buikorganen, waaronder ook zgn. endocriene klieren die de gezonde natuurlijke lichaamseigen biochemische processen krachtig stimuleren.
Deelnamekosten Ä 65,00 Warme drank en frisdrank is inbegrepen.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.
terug naar boven

Du Mai/Ren Mai en de Meridiaanoefeningen
Datum n.n.b.
Tijd n.n.b.
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud In deze workshop leert men de energetische oefeningen voor lichamelijke gezondheid en zelfgenezing.
Meridianen zijn kanalen of vaten van elektromagnetische energie die men Qi noemt. Meridianentherapie is een systeem die de Chinezen meer dan 5000 jaar geleden ontwikkelden. Qi is de elektromagnetische energie die door het lichaam stroomt, zoals bloed door de weefsels. Gong is het werk dat gedaan moet worden om meester te worden over deze Qi. Qigong is dus de methode om meester te worden over je eigen energie. De oefeningen in deze workshop bestaan uit zelfhelende technieken.
Deelnamekosten n.n.b.

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Macrokosmische Omloop en de Uitwendige Circulatie van de Acht Vaten
Datum n.n.b.
Tijd 10.00 - 15.30 uur
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud In deze workshop kan men kennis opdoen over de energetische training van de Macrokosmische Omloop, in Qigongterminologie "De Grote Hemelse Omloop" genoemd, zodat men dit veilig en efficiŽnt kan toepassen in de dagelijkse routine van zijn/haar Qigongbeoefening.
Voor een efficiŽnte aanpak en de snelste manier om hierbij energetisch voelbare resultaten te boeken is het noodzakelijk om allereerst door dagelijkse training de Microkosmische Omloop (de Kleine Hemelse Omloop) te beheersen. Dan zal immers, door het ontwikkelde vermogen om deze Qi-stroom voelbaar gecontroleerd door de Microkosmische Omloop van het lichaam te circuleren, ook de energetische Yin- en Yang-kanalen van armen en benen sterker gestimuleerd worden door 'stille aandacht' en het koppelen van de geest aan de adem.

Wanneer men de beenroute energetisch 'geopend' heeft, zal men ervaren dat deze energie ook een nog krachtiger werking heeft op de reeds ontwikkelde Qi-circulatie van de Microkosmische Omloop. Vooral de hitte in de voetzolen via de energetische poorten Yongquan en Shimein zal aanzienlijk toenemen. Deze laatste twee energetische poorten in de voetzolen worden in de acupunctuur Nierpunt 1 en 6 genoemd. Men zal ervaren dat men nog makkelijker hitte in het lichaam kan opwekken door de energie door de acht vaten van de Macrokosmische Omloop te circuleren en dat men altijd hitte in de voeten, vooral voetzolen voelt, waar men in het begin overigens ook aan zal moeten wennen. De intelligentie, het aanpassingsvermogen van het lichaam, zorgt er uiteindelijk ook voor dat men aan deze hittesensatie gewent.

Deze training is voor de kracht van een energetische genezer onontbeerlijk, zowel voor het energetiseren als voor het afvloeien van excessieve Qi. In de dagelijkse praktijk van energetische geneeswijzen komt men maar al te vaak het fenomeen tegen dat deze artsen en therapeuten door het uitoefenen van hun praktijk zelf ziek worden.
Alles bestaat uit trillingen. Zoals het axioma in de fysica zegt dat elk levend organisme energie uitstraalt, straalt dus ook elk lichaam een elektromagnetisch veld uit. De wisselwerking die teweeg wordt gebracht tussen de energiefrequenties van de genezer en de patiŽnt kunnen bij een slecht ontwikkelde energetische genezer dus slecht zijn voor zijn eigen energie, lichaamskracht, en kan hij bij energieprojectie tijdens activeren en tonifiŽren zelfs ook uitgeput raken wanneer hij zijn eigen energie niet zelf continu kan opwekken.

In deze workshop leert Leonard ook de "Circulatie van de Acht Vaten". Dit is de Qigongtraining waarbij men de energie ook buitenom het lichaam leert circuleren en voelbaar weer via bepaalde energiepoorten laat instromen om verder door de vaten in het lichaam te circuleren. Ook zal Leonard tonen dat het meteen invloed heeft op de kleur in de handen die dan heel sterk met bloed worden doorstroomd.

Uiteindelijk zal men door dagelijkse beoefening van deze Qigongtechnieken de energetische Qi-stroom door het lichaam zo sterk beheersen dat men een continue stroom van warmte in het lichaam gewaar wordt.
Deelnamekosten € 125,– Inclusief middagmaaltijd, koude en warme drank.
(Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur o.v.v. WS Macrokosmische Omloop + datum op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09.)

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Energetische training voor de vechtkunsten: Tenaga Dalam (Innerlijke Kracht)
Datum n.n.b.
Tijd 13.00 - 16.00 uur
Plaats Breda of Etten-Leur
Inhoud Deze training is geschikt voor iedereen die een vechtkunst beoefent of wilt gaan beoefenen om meer kracht daaruit te kunnen genereren en ontwikkelen.
Deze training omvat de energetische training voor de vechtkunsten, zoals beoefend in Silat/Kung-Fu en Taiji Chuan voor het ontwikkelen van de Qi-kracht en het projecteren van deze energie en het circuleren van Qi door het lichaam voor een optimale gezondheid. Aandacht zal gericht worden op het koppelen van de geest aan de adem en deze vloeiend en vertraagd de bewegingen te laten geleiden. Door de juiste beoefening die men in deze training leert, zal men lichamelijk de energie als warmte en tintelingen kunnen waarnemen. Bovendien leert men de betekenis van deze vertraagde bewegingen die op de adem rusten, zodat men deze bewegingen op snelheid uitgevoerd als een uiterst efficiënte vechtkunst kan toepassen. Economie van beweging en het leren van "reflexen op zicht" zijn ook onderdeel van deze training.

De lessen worden gegeven door de hoofdleraar van de Stichting Qigong Cirkel, Sifu Leonard en zijn ervaren leraar-assistenten.
De workshop Energetische training voor de vechtkunsten/Tenaga Dalam zal op een zondag worden gegeven aan een beperkte groep deelnemers. Men kan zich hiervoor reeds aanmelden via info@qigongcircleacademy.com
Deelnamekosten € 75,–
(Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur o.v.v. WS Tenaga Dalam + datum op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09.)

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Gevoeligheidstraining Medische Qigong
Datum n.n.b.
Tijd n.n.b.
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud Deze training omvat oefeningen voor het stimuleren en ontwikkelen van de energetische gevoeligheid van vooral de Laogong (handpalm) en vingers van de healer, maar ook de algehele gevoeligheid van het lichaam om energie waar te nemen. Hier leert de healer ook zijn eigen energetisch veld te zuiveren en krachtiger te maken. Deze training stimuleert ook de gevoeligheid van de healer om de verschillende Wei Qi-velden van cliŽnten waar te nemen en te manipuleren. Men leert hier de orgaanenergie en energiepoorten te onderscheiden, te zuiveren, vitaliseren en balanceren.
Deelnamekosten n.n.b.

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Basis Hogere Krijgskunsten (Economie van beweging en Reflex op zicht)
Datum n.n.b.
Tijd n.n.b.
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud In de training van de Hogere Krijgskunsten leert men de basis voor het efficiŽnt gebruiken van de energie in de bewegingen. Men leert wat "Economie van beweging" inhoudt en hoe dat werkt. Men leert heel efficiŽnt de bewegingen voor de vechtkunsten uit te voeren en men leert hoe "Reflex op zicht" beoefend moet worden voor het aankweken van automatische reflexen bij de originele vechtkunsten, de "asli-stijlen". De training omvat ook de basistechnieken om zichzelf efficiŽnt te kunnen verdedigen. In deze training leert men dus de basis-langka's (gevechtslopen) en Latihans (gevechtsoefeningen) die nodig zijn om zichzelf efficiŽnt te kunnen verdedigen.
Deelnamekosten n.n.b.

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Chakra Healing Basis
Datum n.n.b.
Tijd 10.00 - 15.00 uur
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud In de workshops Basis Chakra Healing zal worden ingegaan op de werking van energiepoorten, de invloed van deze chakra's op zenuwvlechten en hun invloed op de endocriene organen. Ook de basis van energetische scantechnieken bij zittende, staande en liggende houding van de patiënt wordt in deze workshop behandeld. De verschillende Wei Qi-velden en de betekenis van deze informatievelden zal ook worden belicht, net zoals de kwaliteiten en klassificaties van Qi die de healer door deze velden kan waarnemen.
Deelnamekosten € 125,– Middagmaaltijd, drank en deelnamecertificaat zijn bij de deelnamekosten inbegrepen.
(Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09 o.v.v. WS Chakra Healing Basis + deelnamedatum)

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het maximum aantal deelnemers voor de workshop bereikt is, worden de nieuwe aanmeldingen doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Fa Qi training voor de Innerlijke Krijgskunsten
Datum n.n.b.
Tijd 10.00 - 16.00 uur
Plaats Breda Business Park
Lijndonk 4
4825 BG Breda
Inhoud Volgt nog.
Deelnamekosten € 140,– Inclusief lunch.
(Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur o.v.v. WS Fa Qi op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09.)

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

Qigong/Tenaga Dalam-training
Datum elke donderdagochtend
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Plaats n.n.b.
Inhoud Deze training omvat de energetische training voor de gevechtskunsten.

Deze training zal gegeven worden aan een beperkte groep van maximaal 5 tot 10 personen. De lessen worden gegeven door de hoofdleraar van de Stichting Qigong Cirkel, Sifu Leonard.
Contributie € 35,– per maand
Klik hier om in te schrijven voor deze training.
terug naar boven

Weerbaarheids-training
Datum

n.n.b.

Tijd 13.00 - 16.00 uur
Plaats Breda of Etten-Leur
Inhoud Bij deze training richten we ons op praktische zelfverdedigings-technieken die makkelijk aangeleerd kunnen worden door zowel mannen als vrouwen. Uit ervaring weten we dat men na het volgen van deze training met meer zelfvertrouwen in het leven gaat staan. Geen moeilijke omslachtige technieken, maar economie van beweging en efficiënt gebruik van jouw persoonlijke lichamelijke kracht worden in deze training aangeleerd.
De lessen worden gegeven door de hoofdleraar van de Stichting Qigong Cirkel, Sifu Leonard en zijn ervaren  leraar-assistenten.
De Workshop Weerbaarheids-training zal op een zondag worden gegeven aan een beperkte groep deelnemers. Men kan zich hiervoor reeds aanmelden via info@qigongcircleacademy.com
Deelnamekosten € 60,–
(Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur o.v.v. WS Weerbaarheid + datum op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09.)

Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar info@qigongcircleacademy.com of u kunt bellen naar telefoonnummer +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering op volgorde van binnenkomst. Bij meer aanmeldingen wordt men eventueel doorgeschoven naar de volgende workshop.
terug naar boven

De stichting
Publicaties
Qigong
Trainingen
Workshops
Silat Barongsai
Tenaga Dalam
Donateurs
Contact
Links