Home
Sitemap
E-mail
LERAREN

QIGONGMEESTER LEONARD
Leonard Leonard beoefende vanaf zijn elfde jaar enkele jaren Judo en Jiujitsu bij Sportschool Beljaars, later ook Aikido-leraar. Daarna beoefende hij Karate Kyokushinkai bij Karate-leraar Henry Gougon waar hij voor het eerst ook in aanraking kwam met meditatie, voorafgaand aan de training. Op zijn achttiende jaar raakte hij onder de indruk van de psychologie en filosofie van Sri Aurobindo en begon hij even later, op zijn 19e jaar, intensief de Integrale Yoga te beoefenen en begon na drie jaren een sterke energie-instroming in het kruinchakra te ervaren. Jarenlang leerde hij van Grootmeester T. Beijnon de geheimen van de veredelde straatvechtkunst van voorheen Betawi, nl. het Pukulan. Van deze grootmeester leerde hij ook de traditionele gevechtskunst van de Indonesische archipel, nl. het Silat dat niet als zovele Pentjakstijlen de culturele invloed van de dans had ondergaan, waardoor vooral economie van beweging en functionaliteit in deze vechtkunsten werden benadrukt. Hier kreeg hij ook de energetische oefeningen van het Silat in de training van de Tenaga Dalam (de Innerlijke Kracht). Leonard gaf ruim dertig jaren les in de vechtkunst van Silat Barongsai. Hij trainde in de beginjaren tachtig met de Kung-Fu meester Lee Yau Wu en kwam daar voor het eerst in aanraking met Qigong (Thunder Power). Deze Qigong-discipline beoefent hij zelf ook en ook de ”Empty Force-”/Ling Kong Jing-training is voor hem een dagelijkse routine geworden. Naast de energetische wetenschappen van Medische Qigong heeft Leonard ook een H.B.O.-opleiding Westerse medische kennis genoten en deze studie succesvol afgesloten met het behalen van het diploma.

Koendalini-energie
De weg die hij aflegde heeft hem geleid tot de persoonlijke ervaring van het openen van het kruinchakra door de Koendalini-energie, opgewekt door de training van zowel de Integrale Yoga als de Daoïstische Yoga. De Daoïstische Yoga leerde hem eerst om Qi krachtig door de acht energievaten te circuleren. Later ervoer hij, in eerste instantie de pijnlijke brandende Koendalini-energie uit het wortelchakra, die hij door de goede voorbereiding in zijn totale energetische ontwikkeling snel onder controle had. De persoonlijke ontwikkeling en de symptomen die hij ervoer bij het vrijkomen van deze krachten geeft hem de autoriteit om hierover met gedegen kennis uit eigen ervaring te kunnen spreken m.b.t. de aspecten van veiligheid en de gevaren bij het ontwikkelen van deze Koendalini-energie. Deze persoonlijke ontwikkeling heeft hem ook tot een zeer krachtige energetische healer gemaakt, die de energievelden om het lichaam van zijn patiënten niet alleen met zijn handen kan “scannen”, maar ook met heel zijn lichaam kan voelen en via alle andere energiepoorten en zelfs de ogen kan manipuleren.

Zuivere frequenties
De kracht van zijn meditaties en het opwekken van energie ligt volgens Leonard in het ervaren en door laten komen van “onbaatzuchtige liefde”. De hogere zuivere frequenties doorstromen dan fysiek al je weefsels en “etherisch” al je energievelden. Vroeger noemde men Qigong in China ook wel “medische meditatie”. Leonard kan energie opwekken op elk punt van zijn lichaam, maar ook het energetisch veld van mensen beïnvloeden en manipuleren. Daar waar hij bij mensen en dieren voelt waar de Qi-stroom gestoord is in weefsels, organen of energiepoorten kan hij deze energie manipuleren, zodat bijvoorbeeld eerst geblokkeerde of gestagneerde chakra’s of energiepoorten en organen weer optimaal gaan functioneren; pijnen verdwijnen waar verstopte zenuwen en meridianen de energie weer gaan geleiden. Hij zegt dat iedereen die gevoelig is geworden voor energie, deze velden kan waarnemen bij alle levende wezens, planten en bomen, de kwaliteit hiervan kan beoordelen en deze beïnvloeden.

Behandelingen
Leonard heeft vele spirituele healers, therapeuten en Reikimasters – die door het behandelen van hun patiënten zelf ziek zijn geworden – weer gezond gemaakt. Leonard leert hun dan ook hoe ze zichzelf beter kunnen aarden, waardoor ook de aardenergie hun lichaam doorstroomt en zuivert met de E.L.F.-frequenties van de Theta-golven of de zgn. “Schumann-resonantie”. Hij zegt dat een energetisch genezer vooral zelf in balans moet zijn en de energie uit het universum en uit moeder Aarde optimaal moet kunnen benutten. De mensen die hij behandelt komen uit alle lagen van de bevolking, van academici en in medische beroepen opgeleide personen tot totale leken op dit gebied. Zij zijn allen vaak heel verbaasd en schrikken daarom ook weleens als hij ze bij een eerste behandeling laat zien dat de negatieve energie die hij eruittrekt, als een donkerpaarse en donkere blauwe kleur met witte energiepunten zichtbaar wordt in hun eigen handen en vingers. Bij de energetische behandelingen raakt hij het lichaam niet aan, maar bewerkt hij de (energetische) Wei Qi-velden van het lichaam. Een onderdeel van zijn Qigong-healing gebeurt op grotere afstand. Hij weet dat dit mogelijk is omdat wij zwemmen in een zee van Qi, waarvan de subatomaire deeltjes, zoals ze ook in de kwantumfysica ontdekten, intelligent zijn en een bepaald bewustzijn hebben. In die vier- of meer-dimensionale ruimte zijn andere wetmatigheden van kracht, dan die wij in onze driedimensionale wereld ervaren met onze beperkte fysieke zintuigen. In de Qigong staat dit ook bekend als het werken met “Empty Force”, uitgaande Qi of Fa-Qi. Hiervoor beoefent hijzelf dagelijks nog een krachtiger training in Qigong, nl. de Ling Kong Jing.

Prescripties
Dat beoefening van Qigong al duizenden jaren door Chinezen wordt ervaren als heilzaam voor lichaam en geest, kunnen vele mensen die door Leonard zijn behandeld ook bevestigen. Hij werkt er altijd naar om de mensen zo snel mogelijk op een niveau te brengen waarbij ze niemand anders nodig hebben, ook geen energetische genezer, om zichzelf gezond te houden. Daarvoor geeft hij ze bij de behandelingen energetische prescripties als huiswerk mee in de vorm van Qigongoefeningen om hun gezondheid te vergroten en te handhaven.

DON BERENDSEN
Don Berendsen Don Berendsen beoefent sinds 2006 Qigong bij de Qigong Circle Academy. Voordat Don aan deze training begon beoefende hij diverse sporten, waaronder voetbal, badminton, tennis, squash en golf. Ook beoefende hij Yoga en had daarvoor ook diverse opleidingen gevolgd voor zijn spirituele energetische ontwikkeling m.b.t. Medische Qigong en Taoïstische Yoga.

Don: "Nadat ik een slepende slijmbeursontsteking kreeg en de fysiotherapeut niets meer voor mij kon betekenen, ben ik via een kennis in de Natuurgeneeskundige en Medische Qigong-praktijk van Leonard terechtgekomen. De behandelingen die ik daar kreeg kwamen mijn algehele lichamelijke en mentale gezondheid ten goede. Ik ben toen ook met de opleiding Qigong begonnen en heb daarvoor eerst enkele workshops Qigong van de Qigong Circle Academy gevolgd. Naast mijn eigen dagelijkse Qigong-beoefening neem ik ook deel aan en assisteer ik bij de wekelijkse zaaltrainingen van de Qigong Circle Academy in Breda. Hier beoefenen wij zowel de inwendige als uitwendige Qigong en de energetische lopen van de Tenaga Dalam (Innerlijke Kracht) en Tai-Chi. Ik heb een jarenlange leidinggevende functie gehad in de logistiek en ook hier had ik veel profijt gehad van mijn dagelijkse Qigong-oefeningen, die ook bestonden uit meditatietechnieken voor het voelbaar opwekken van de Yang Qi in de Dan Ti├źns en het circuleren door de vaten voor een optimale gezondheid.ÔÇŁ
Terug naar boven

De stichting
Publicaties
Qigong
Trainingen
Workshops
Silat Barongsai
Tenaga Dalam
Donateurs
Contact
Links